Akce

Posuzování funkční způsobilosti systémů měření průtoků odpadních vod ( úřední měření )

Společnost AQUAMONITORING, s.r.o. je od roku 2012 autorizována k výkonu úředního měření průtoků. Pracovník Jiří Hlaváček je úředním měřičem již od…

Posuzování funkční způsobilosti systémů měření průtoků odpadních vod ( úřední měření )

Novinky

První monitorovací torpédo AUV EcoMapper na mezipřistání v Brně

02.10.2013

Chtěli bychom se pochlubit dodávkou prvního multiparametrického torpéda AUV EcoMapper, což je jedinečný přístroj navržený pro monitoring kvality…

První monitorovací torpédo AUV EcoMapper na mezipřistání v Brně

Terénní multimetr YSI Pro1030

08.07.2013

Na trh byl uveden další přístroj z řady Professional - terénní multimetr YSI Pro1030. Přístroj umožňuje současné měření teploty, konduktivity, pH…

Terénní multimetr YSI Pro1030

Záruka Sontek

07.07.2013

Na všechny nově zakoupené přístroje poskytuje výrobce standardně 2 roky záruku.

Záruka Sontek

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP

Aquamonitoring, s.r.o. upozorňuje na Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení některých ustanovení nařízení vlády č.143/2012 Sb. a vyhlášky č.123/2012 sb., který je určen mj. ČIŽP, celním úřadům, odborně způsobilým osobám provádějícím měření odpadních vod a stanovování znečištění v odpadních vodách, oprávněným k vypouštění odpadních vod do povrchových vod a plátcům poplatků za vypouštění odpadních vod do povrchových vod. Tento metodický pokyn upřesňuje postup stanovení poplatků za vypouštění odpadních vod do povrchových vod podle par. 89 - 99 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon ), ve znění pozdějších předpisů, a postup měření objemu vypouštěných odpadních vod.

Další v kategorii

Kde se vzal na trhu Aquamonitoring s.r.o.?

01.05.2013

Společnost AQUAMONITORING, s.r.o. byla založena v roce 2012 a navazuje na činnosti firmy FLOW GROUP s.r.o. Nabízíme komplexní služby v oblasti…

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP

HydroSurveyor

01.07.2013

Měření a sběr batymetrických dat a rychlostních profilů. systém sestává z měřící platformy (Acoustic Doppler Profiler) a SW nadstavby.

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP

YSI 2950

02.07.2013

Biochemický analyzátor YSI 2900 dostal svého bratříčka. YSI 2950 rozšiřuje novou platformu biochemických analyzátorů. Jeho stavebnicové uspořádání…

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP

Přístroje řady IQ pro měření průtoků a rychlostí v kanálech s volnou hladinou

03.07.2013

Nová řada průtokoměrů od firmy Sontek: IQ, IQ Plus a IQ Pipe je určena především pro měření průtoků vody v kanálech i potrubích s volnou hladinou.…

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP

První monitorovací torpédo AUV EcoMapper na mezipřistání v Brně

02.10.2013

Chtěli bychom se pochlubit dodávkou prvního multiparametrického torpéda AUV EcoMapper, což je jedinečný přístroj navržený pro monitoring kvality…

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP

YSI pH1200

05.07.2013

Laboratorní pH-metr YSI pH1200 doplňuje řadu přístrojů YSI pro laboratoře. Výběr pH elektrod a příslušenství splní požadavky na přesné měření pH.

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP

SonTek HydroBoard II

06.07.2013

Nový plovák pro RiverSurveyor S5 a M9. Tvar plováku umožňuje použití jak za nízkých rychlostí tak i vysokých rychlostí v horských oblastech. Použitý…

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP

Záruka Sontek

07.07.2013

Na všechny nově zakoupené přístroje poskytuje výrobce standardně 2 roky záruku.

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP

Terénní multimetr YSI Pro1030

08.07.2013

Na trh byl uveden další přístroj z řady Professional - terénní multimetr YSI Pro1030. Přístroj umožňuje současné měření teploty, konduktivity, pH…

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP