Akce

Posuzování funkční způsobilosti systémů měření průtoků odpadních vod ( úřední měření )

Společnost AQUAMONITORING, s.r.o. je od roku 2012 autorizována k výkonu úředního měření průtoků. Pracovník Jiří Hlaváček je úředním měřičem již od…

Posuzování funkční způsobilosti systémů měření průtoků odpadních vod ( úřední měření )

Novinky

První monitorovací torpédo AUV EcoMapper na mezipřistání v Brně

02.10.2013

Chtěli bychom se pochlubit dodávkou prvního multiparametrického torpéda AUV EcoMapper, což je jedinečný přístroj navržený pro monitoring kvality…

První monitorovací torpédo AUV EcoMapper na mezipřistání v Brně

Terénní multimetr YSI Pro1030

08.07.2013

Na trh byl uveden další přístroj z řady Professional - terénní multimetr YSI Pro1030. Přístroj umožňuje současné měření teploty, konduktivity, pH…

Terénní multimetr YSI Pro1030

Záruka Sontek

07.07.2013

Na všechny nově zakoupené přístroje poskytuje výrobce standardně 2 roky záruku.

Záruka Sontek

Služby

Posuzování funkční způsobilosti systémů měření průtoků odpadních vod ( úřední měření )

Společnost AQUAMONITORING, s.r.o. je od roku 2012 autorizována k výkonu úředního měření průtoků. Pracovník Jiří Hlaváček je úředním měřičem již od roku 1999 a působil dříve ve firmách VAS, a.s. a FLOW GROUP s.r.o., kde byl zodpovědnou osobou za úřední měření. Za 15 let provedeno více než 1 500 úředních měření. Posuzování funkční způsobilosti (úřední měření) systémů měření průtoků stávajících i nově vybudovaných měrných objektů s volnou hladinou. Jedná se především o systémy s měrnými žlaby typu Parshall, Venturi, MŽK, měrnými přelivy a systémy založené na kontinuitním principu měření průtoků (současné měření rychlosti a hloubky vody).

Cena s DPH:   po přihlášení

Jednorázová týdenní měření průtoků odpadních vod pro poplatková hlášení

Nabízíme provedení jednorázových týdenních měření pro účely poplatkových hlášení i formou úředního měření. Měření na kanalizačních výustích, odtocích z průmyslových areálů, ČOV bez systémů měření, atd.

Cena s DPH:   po přihlášení

Monitoring průtoků odpadních vod

Více než 15 roků zkušeností s realizací měrných kampaní. Zajištění měření komplexních monitoringů (průtok, hladina, srážky, kvalita vody) pro účely generelů stokových sítí, modernizací čistíren odpadních vod, přepočty objektů atd.

Cena s DPH:   po přihlášení

Měření průtoků na vodních tocích

Nabízíme měření průtoků na vodních tocích, přítocích na MVE, zavlažovacích kanálech atd. Použití nejmodernější techniky - RiverSurveyor M9, FlowTracker. Možnost zaměření i morfologie vodního koryta. Provedení monitoringu průtokových stavů pomocí systémů s hladinovým čidlem i systémů s měřením rychlostí (ultrazvukový nebo radarový princip).

Cena s DPH:   po přihlášení

Měření hladin

Nabízíme měření hladin na vodních tocích, stokových sítích, vrtech, vodojemech a dalších vodních dílech. Možno i s telemetrickým přenosem dat. Výběr z celé řady hloubkových čidel: tlaková, ultrazvuková a radarová.

Cena s DPH:   po přihlášení

Měření srážek

Nabízíme měření srážek automatickými srážkoměrnými stanicemi s telemetrickým přenosem dat.

Cena s DPH:   po přihlášení

Měření kvality vody multiparametrickými sondami

Jako zastoupení firmy YSI incorporated nejen zajišťujeme prodej a servis multiparametrických sond, ale nabízíme i provedení monitoringu kvality vody těmito sondami. Měření kvality povrchových, podzemních i odpadních vod lze provést přímo na klíč nebo formou spolupráce, kdy zákazník má sondu pronajatou a my zajišťujeme jen technickou podporu (kalibrace, údržba sond, pomoc při zpracování dat, atd.) při údržbě.

Cena s DPH:   po přihlášení

Vzorkování povrchových a odpadních vod

stránka se upravuje

Cena s DPH:   po přihlášení

Kompletní měrné kampaně (srážky, průtoky, hladiny, kvalita vody)

stránka se upravuje

Cena s DPH:   po přihlášení

Měření batymetrie vodních toků a nádrží

Nabízíme měření batymetrie vodních toků a nádrží pomocí přístroje RiverSurveyor M9. v sestavě s externí stanicí - konfigurace RTK s přesností do 3 cm.

Cena s DPH:   po přihlášení

Servis přístrojové techniky firem YSI incorporated, SonTek, SOMMER

Firma AQUAMONITORING, s.r.o. jako zastoupení firem YSI incorporated, SonTek a SOMMER zajišťuje záruční i pozáruční servis všech těchto přístrojů. Nabízíme přípravu a otestování přístrojů před začátkem monitorovací sezóny. Pro servisní činnosti používáme kalibrační roztoky a náhradní díly přímo od výrobce. Samozřejmostí je provádění upgrade firmware přístrojů i nejnovějších verzí SW. V rámci možností po dobu opravy můžeme zapůjčit i náhradní přístroj.

Cena s DPH:   po přihlášení

Měření kvalitativních parametrů v biochemických procesech (glukóza, sacharóza, xyloza, ...)

Pro měření biochemických procesů nabízíme přístroj YSI 2900, který umožňuje rychlé a přesné stanovení ukazatelů jako glukóza, laktát, sacharóza .... Součástí pronájmu přístroje je zaškolení obsluhy, spotřební materiál. Přístroj lze zapůjčit na krátkodobé i dlouhodobé obodobí měření s možností technické podpory v laboratoři.

Cena s DPH:   po přihlášení

Pronájem měřící techniky

Nabízíme pronájem měřící techniky: kvalita vody, měření hladin, průtoků a srážek, měření biochemických procesů. Možno i s obsluhou či technickou podporou. Máte-li zájem, pošlete prosím poptávku na info@aquamonitoring.cz.

Cena s DPH:   po přihlášení

Poradenství a konzultační činnost v oblasti vodního hospodářství

Našim zákazníkům poskytujeme poradenství či konzultační činnost v oblasti měření průtoků povrchových a odpadních vod, monitoringu kvality vod, vzorkování odpadních vod. Dle vašich potřeb jsme schopni připravit vzdělávací akci na míru. Upřednosňujeme praktickou část provést přímo v terénu.

Cena s DPH:   po přihlášení

Pořádání seminářů

stránka se upravuje

Cena s DPH:   po přihlášení