Akce

Posuzování funkční způsobilosti systémů měření průtoků odpadních vod ( úřední měření )

Společnost AQUAMONITORING, s.r.o. je od roku 2012 autorizována k výkonu úředního měření průtoků. Pracovník Jiří Hlaváček je úředním měřičem již od…

Posuzování funkční způsobilosti systémů měření průtoků odpadních vod ( úřední měření )

Novinky

První monitorovací torpédo AUV EcoMapper na mezipřistání v Brně

02.10.2013

Chtěli bychom se pochlubit dodávkou prvního multiparametrického torpéda AUV EcoMapper, což je jedinečný přístroj navržený pro monitoring kvality…

První monitorovací torpédo AUV EcoMapper na mezipřistání v Brně

Terénní multimetr YSI Pro1030

08.07.2013

Na trh byl uveden další přístroj z řady Professional - terénní multimetr YSI Pro1030. Přístroj umožňuje současné měření teploty, konduktivity, pH…

Terénní multimetr YSI Pro1030

Záruka Sontek

07.07.2013

Na všechny nově zakoupené přístroje poskytuje výrobce standardně 2 roky záruku.

Záruka Sontek

Produkty » Měření kvality vody

Měření kvality vody

Laboratorní přístroje

Měření kvality vody

Pro laboratoře nabízíme laboratorní přístroje: pH-metr YSI pH1200, konduktometr YSI 3100 a YSI 3200, oxymetr YSI 5000 a YSI 5100. Pro menší laboratoře je výhodné pořídit terénní přístroje YSI Pro20 a YSI ProODO, ke kterým je možno připojit i laboratorní kyslíkové sondy, k jednotce YSI Pro Plus i laboratorní elektrody pH a ORP.

Přístroje řady EcoSense

Ekonomická řada přístrojů pro měření teploty, pH, rozpuštěného kyslíku, konduktivity a ORP. Vhodné pro odpadní, povrchové a podzemní vody, rybníkářství, bazény, pro výuku. Testery pH10A, ORP15A a EC30A jsou vhodné hlavně pro vzorkaře. YSI pH100A jednoduchý pH-metr s vyměnitelnou sondou. Výběr elektrod pH: klasická, plochá, vpichovací .. YSI DO200A - oxymetr s polarografickým senzorem. Možnost připojení i laboratorní kyslíkové sondy s mícháním. kompenazce teplota i salinita. YSI EC300A - konduktometr se čtyřelektrodovou vodivostní celou. Funkce Autoranging pro co nejpřesnější měření.

Terénní oxymetry

Měření kvality vody

Pro měření rozpuštěného kyslíku nabízíme terénní oxymetry YSI 55, YSI 550A s klasickým polarografickým senzorem. YSI Pro 20 má sondu s vyměnitelným kyslíkovým senzorem (polarografický nebo galvanický). Luminiscenční princip měření používá přístroj YSI Pro ODO.

Terénní pH-metry

pro měření pH v terénu nabízíme přístroje YSI 60 a multimetry YSI 63 a YSI Pro Plus. Všechny přístroje mají vyměnitelnou pH elektrodu, tím se snižují provozní náklady - není třeba měnit celý kabel.

Terénní konduktometry

Měření kvality vody

Pro měření konduktivity nabízíme do terénu osvědčené přístroje z řady Professional. YSI Pro30 spolehlivý konduktometr. YSI Pro2030 je multimetr pro měření konduktivity a rozpuštěného kyslíku. YSI Pro Plus - top přístroj s možností připojení různých typů sond.

Terénní multimetry

Měření kvality vody

V nabídce přístrojů naleznete YSI 556MPS (T, konduktivita, pH, ORP a rozpuštěný kyslík). YSI 63 (T, konduktivita a pH). YSI Pro2030 (T, konduktivita + rozp. kyslík). YSI Pro Plus (T, konduktivita, pH, ORP, rozp. kyslík, dusičnany, amoniak, chloridy).

Multiparametrické monitorovací sondy YSI řady 6-Series

Měření kvality vody

Sondy YSI řady 6-Series představují osvědčené terénní přístroje pro bodové i kontinuální měření kvality povrchových, podzemních i odpadních vod. Velký výběr z těl sond a senzorů, vyměnitelnost senzorů přímo v terénu, zapojitelnost do monitorovacích systému. S integrovaným hloubkovým senzorem je multiparametrická sonda ideální nástroj pro vertikální profilaci. Sondy řady YSI 600 s průměrem okolo 44 mm jsou vhodné pro monitoring podzemních vod. Sondy YSI 6820 a YSI 6920 se uplatňují hlavně v oblasti měření kvality povrchových vod a zapojení do měřících stanic. Vlajkovou lodí řady YSI 6-Series je YSI 6600V2-2 a YSI 6600V2-4. Tyto sondy je možno osadit senzory pro měření T, konduktivity, pH, ORP, rozp. kyslíku, zákalu, chlorofylu, BGA-PC (fykocyaninu), Rhodaminu, hloubky. Výstup SDI-12 je možno připojit do monitorovacích stanic nebo přímo k automatickým vzorkovačům ISCO řady 6712.

Multiparametrické monitorovací sondy YSI řady EXO

Měření kvality vody

Nová platforma multiparametrických sond EXO firmy YSI incorporated posouvá možnosti jak bodového tak kontinuálního měření kvality vody dále -vyšší měřící rozsahy a lepší přesnosti, komunikace, digitání senzory, nové parametry, delší výdrž baterií, větší paměť atd. V nabídce jsou dvě těla sond YSI EXO1 se čtyřmi a YSI EXO2 se šesti univerzálními porty pro osazení senzory. Sonda YSI EXO2 má navíc jeden port pro centrální stírací mechanismus. Obě sondy mohou být osazeny integrovaným hloubkovým senzorem. YSI EXO1 s průměrem 47 mm je vhodná pro monitoring podzemních vod. Velký výběr senzorů: T, konduktivita, pH, ORP, chlorofyl/fykocyanin, zákal, rozpuštěný kyslík, fDOM a příslušenství poskytují celou řadu uplatnění sond.

Bóje a automatické profilovací systémy

Měření kvality vody

Pro kontinuální monitorování kvality vody v nádržích nabízíme sestavy multiparametrických sond na bójích nebo pontonech. systémy mohou být vybaveny automatickým profilovacím zařízením, které dle nastavení spouští multiparametrickou sondu v nádrží a proměřuje se kvalita vody na vertikále. Systém pracuje zcela automaticky a pokud je vybaven telemetrickým přenosem dat, může upozornit na zhoršující se kvalitu vody.

Aquakultura/rybářství

Měření kvality vody

Pro rybářství nabízíme multiparametrický přístroj YSI 5200A pto kontinuální měření teploty, konduktivity, pH, ORP a rozpuštěného kyslíku. Pro měření rozpuštěného kyslíku ve více nádržích nabízíme YSI 5400 s klasickými polarografickými senzory a YSI 5500 s optickým principem měření. Oba systémy umožňují měření v jedné až čtyřech nádržích.

Automatické vzorkovače vod

Monitorovací stanice