Akce

Posuzování funkční způsobilosti systémů měření průtoků odpadních vod ( úřední měření )

Společnost AQUAMONITORING, s.r.o. je od roku 2012 autorizována k výkonu úředního měření průtoků. Pracovník Jiří Hlaváček je úředním měřičem již od…

Posuzování funkční způsobilosti systémů měření průtoků odpadních vod ( úřední měření )

Novinky

První monitorovací torpédo AUV EcoMapper na mezipřistání v Brně

02.10.2013

Chtěli bychom se pochlubit dodávkou prvního multiparametrického torpéda AUV EcoMapper, což je jedinečný přístroj navržený pro monitoring kvality…

První monitorovací torpédo AUV EcoMapper na mezipřistání v Brně

Terénní multimetr YSI Pro1030

08.07.2013

Na trh byl uveden další přístroj z řady Professional - terénní multimetr YSI Pro1030. Přístroj umožňuje současné měření teploty, konduktivity, pH…

Terénní multimetr YSI Pro1030

Záruka Sontek

07.07.2013

Na všechny nově zakoupené přístroje poskytuje výrobce standardně 2 roky záruku.

Záruka Sontek

Produkty

Měření průtoků

Systémy měření průtoků odpadních vod

Měření průtoků

Navrhujeme a realizujeme systémy měření průtoků odpadních vod na čistírnách odpadních vod, úpravnách vod, odtocích z průmyslových areálů, předávacích místech (fakturace stočného). Snažíme se navrhnout optimální technické řešení pro dané konktrétní hydraulické a geometrické podmínky s důrazem na ekonomickou stránku realizace. Většinou se jedná o variantní řešení, kdy sám zákazník si může zvolit, jakou technickou úroveň systém měření bude mít. Systémy mohou být vybaveny datovými jednotkami s telemetrickým přenosem dat.

Výroba, prodej a instalace měrných žlabů MŽK (řady MŽK-1, MŽK-2)

Měření průtoků

Měrné vestavbové žlaby řady MŽK (Měrné Žlaby Kruhové) jsou určeny pro systémy měření průtoků na odtocích z čistíren odpadních vod a průmyslových areálů. Vhodné jsou i pro předávací fakturační místa na stokových sítích, kde není třeba budovat nové měrné šachtice, ale bez stavebních úprav lze využít stávající skružovou šachtici.

Návrh, výroba, prodej a instalace měrných přelivů

Měření průtoků

Měrné přelivy na míru dle požadavků zákazníka. návrh, výroba a montáž nových měrných přelivů. Oprava stávajících měrných přelivů - koroze, poškození. Úprava měřících rozsahů. Posouzení stavu a kapacity stávajících měrných přelivů.

Návrh a dodávka atypických měrných konstrukcí pro měření průsaků, balastních vod

Měření průtoků

Atypické měrné konstrukce pro účely měření průsaků na vodních dílech, kolektorech, pro monitoring balastních vod, pro složité geometrické a hydraulické podmínky.

Úpravy měřících rozsahů měrných žlabů (Venturi, Parshall, ..)

Měření průtoků

Úprava měřících rozsahů, zlepšení hydraulických podmínek stávajících měrných žlabů typu Venturi a Parshall. U Venturiho žlabů provádíme snížení hodnoty minimálního průtoku, který lze spolehlivě měřit na stávajícím měrném žlabu, aniž by bylo nutno měrný žlab vybourat. U měrných žlabů typu PARS se většinou jedná o úpravu hydraulických podmínek proudění, kdy měrný žlab neplní svou funkci vzdouvací měrné konstrukce.

Modernizace stávajících systémů měření průtoků

Měření průtoků

Doplnění či modernizace měřící techniky (hloubková čidla, vyhodnocovací jednotky, telemetrický přenos dat ... Dodáváme měřící techniku od českých i zahraničních firem: ELA spol. s.r.o., Fiedler-Mágr, Siemens

Systémy měření průtoků na vodních tocích

Sortiment systémů pro měření průtoků na vodních tocích od firem SonTEk a Sommer (RQ-30) pomohu vyřešit Váš problém s měřením průtoků na vodních tocích. SonTek nabízí přístroje pro dnové i boční instalace. Nová řada průtokoměrů IQ používá nejnovější technologii měření rychlostí SmartPulse HD od ADCP RiverSurveyor. Firma Sommer dává řešení tam, kde je problém instalovat měřící techniku do toku. Nejnovější provedení radarového průtokoměru RQ-30 posouvá hranice měřitelnosti opět dál.

Dále v produktech:

Měření průtoků na vodních tocích

Měření rychlostí

Měření kvality vody

AUV EcoMapper

Měření sněhu

Biochemické analyzátory